Babysalmesang og rytmik

Der er pladser på hh. rytmikholdet i Taksigelseskirken torsdage for 1-3 årige samt på babyholdet i Lundehus Kirke onsdage kl. 10.30. Yderligere info og tilmelding se ovenfor under "Børn & unge". 

 


Praktikant

I de næste måneder kan du møde Lennart Pedersen til gudstjenester og arrangementer i Aldersro-Lundehus pastorat. Lennart Pedersen er i færd med at gennemføre præsteuddannelsen på Pastoralseminariet, som er folkekirkens præsteuddannelse. 

Læs mere her.

 


 

"Fravalg af dåb er ikke fravalg af kirken"

Taksigeleskirken har fået en fin omtale i artiklen fra kirkenikbh.dk  - læs hele artiklen her
 

 


 

TAKSIGELSESKIRKENS aktivitetsfolder tryk her

LUNDEHUS KIRKES kirkeblad tryk her

 


 

Følg os på facebook