Sov sødt, barnlille

Udgivet af Julie Damlund, tor d. 14. maj 2020, kl. 11:08
Dagens ord

Vores store salmedigter Grundtvig har skrevet flere salmer om Fadervor. Fadervor er den bøn, vi har fra Bibelen, der hvor Jesus siger: ”Når I be'r, skal I sige således:” og så følger altså Fadervor stort set i den form, vi stadig bruger den.

En af de mest kendte og elskede Fadervor-salmer er ”Sov sødt barnlille”, som ofte bruges i forbindelse med barnedåb og som mange babyer bliver vugget til, når de mødes til babysalmesang i landets kirker. Sidstnævnte skyldes ikke mindst Thomas Laubs inderlige melodi, der netop har den nynnende karakter af vuggesang, som gør at salmen går lige til hjertet.

I andet vers skriver Grundtvig:

Gudsfingrene grande slog kors for din pande
Guds Enbårnes røst, slog kors for dit bryst
Thi skal ingen Djævel dig skade;
nu kan i din dåb, med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

Korset for pande og bryst er korstegnelsen i forbindelse med dåben, når præsten siger ”Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Jesus Kristus” alt imens han eller hun gør korsets tegn for pande og bryst på den, der skal døbes.

Og Grundtvig skriver så, at nu er der ingen Djævel, der kan skade en. Det lyder som en kraftig talemåde, men skal tages for pålydende. Alt mulig andet kan jo godt skade. Man kan blive syg, på krop eller sind, man kan miste, man kan svigte eller blive svigtet. Men man kan aldrig falde i onde magters hænder, man kan aldrig blive skilt fra Guds kærlighed.

I en af bønnerne fra store bededagsaften lyder det: ”Først beder vi om at vi kan fortsætte med at komme videre med tro og visdom. For det andet, bed for sikkerhedens i landet og folket. For det tredje, bed for evangeliets muligheder og spred håb med venlighed”

Tro og visdom hænger sammen med landets og folkets sikkerhed. For vi beder for at vi alle må komme igennem denne krise uden store menneskelige tab. Men det vigtigste er bønnen om at vi må bevare tro og visdom. At vi må lade evangeliet tale, så vi holder fast i håbet og kærligheden. I sidste ende er det dét, der betyder noget, fordi der er dér, vi kan se, hvad krisen gør ved os, menneskeligt set. Om det vil lykkes os at holde fast i medmenneskelighed og næstekærlighed i en tid, der kræver så meget af os alle.

Julie Damlund

Hele salmen kan findes her: Sov sødt barnlille