Herre, hør vor bøn!

Udgivet af Louise Sihm Knudsen, tir d. 12. maj 2020, kl. 07:00
Dagens ord

Herre, hør vor bøn!


”Nu bede vi den Helligånd

at sammenknytte os ved troens bånd

og til verdens ende

kirke at bevare

nådig at afvende

al dens nød og fare.

Herre, hør vor bøn!”

 

Sådan lyder ordene fra en af de smukke pinsesalmer forfattet af Martin Luther i 1524 og gendigtet af Grundtvig i 1836.

Bønnens indhold kan i bogstavliste forstand rumme alt mellem himmel og jord. Der er ingen begrænsninger. Ingen krav.

Ofte er den forbundet med ønsker.

Men en bøn kan også være en lovprisning og tilbedelse af Guds mysterium, hvor der takkes for de gaver og glæder, Gud har givet os i livet.

Når der bedes i forbøn, lægges ens medmennesker i Guds hånd. Således kan der for eksempel bedes om helbredelse af sygdomme eller om beskyttelse under forfølgelse. 

 

Her er to bønner, som blev afleveret i Taksigelseskirken Bededagsaften.

Den ene har karakter af forbøn;

Den anden rummer både forbøn med bekymring og frygt, og samtidig er den en lovprisning, der runger af taknemmelighed for livet og kærligheden.


Herre, hør vor bøn!

 

 

/v Louise Sihm Knudsen